Moje stáž v AMI

Všechno začalo zhruba někdy loni v prosinci, kdy jsem měl možnost zúčastnit se PR akademie 2016. Podmínkou účasti bylo vypracovat životopis, motivační dopis a vytvořit PR kampaň na zadané téma. Porota složená z členů APRA (Asociace Public Relations Agentur) vybírala nejlepší projekty, kterým umožnila zúčastnit se PR akademie. Měl jsem to štěstí, že má práce porotu zaujala a díky tomu jsem mohl absolvovat program PR Akademie, který měl dvě části. Jednu teoretickou a druhou praktickou.

AMI_Communications

Teoretickou část jsem absolvoval v únoru tohoto roku a po úspěšném splnění všech požadavků mi byla nabídnuta čtrnáctidenní stáž ve firmě AMI Communication v Praze. Firma AMI Communication je v současné době považována za nejvýznamnější PR agenturu v celé ČR a to potvrdila i při červnovém udělování cen za Public Relations, kde posbírala celkem 11 cen v různých kategoriích.

Danou stáž jsem absolvoval na přelomu června a července. Stáž obnášela zapojení do jednotlivých činností, které firma vykonává. Na začátku mi byl přidělen mentor celé stáže, se kterým jsem probíral veškeré pracovní postupy. Díky psaní tiskových zpráv, monitoringu či správy sociálních sítí, které jsou náplní naší práce i v Yesmark, jsem získal nové obzory a cenné zkušenosti. Mám radost, že jsem mohl celý tento proces v AMI absolvovat a díky tomu pomoct naší agentuře zase povyrůst.

Za sebe musím říct, že stáž mi byla velkým přínosem. Každý den jsem se setkával s lidmi, kteří jsou skuteční profesionálové ve svém oboru, byl jsem rád za zkušenost s těmito lidmi pracovat. Věřím, že tyto zkušenosti budu moct maximálně využít a uplatnit při projektech spojených s naší marketingovou agenturou Yesmark.

 

Marek Hájek