Účast Yesmarku na Marketing mix 2016 v Praze

marketing-mixDne 15. září 2016 se v pražských Letňanech konala marketingová konference Marketing mix 2016. Hotel Duo byl po strop plný marketingovými tipy a trendy. Naše agentura měla možnost se této konference účastnit a načerpat tak nové informace. Zároveň jsme mohli prezentovat naši agenturu ostatním účastníkům.

„Díky konferenci jsme získali nové kontakty a možnost navázání spolupráce s ostatními firmami působících na poli marketingu. Tyto kontakty nám dávají další možnost se rozvíjet a i nadále zlepšovat servis pro naše klienty,“ uvádí Adam Dolanský zakladatel agentury Yesmark.

Celá konference byla rozložena do dvou bloků a to dopoledního a odpoledního. V dopoledních hodinách proběhla prezentace firem z oborů designu, grafických prací či výrobou reklamních materiálů. Firmy měli možnost účastníkům představit svou práci a produkty, které nabízejí. Většina firem se zde soustředila především na to, aby účastníkům představila, v čem se odlišují od konkurence a co je jejich výhodou. Pro naši agenturu byl velkým přínosem zisk kontaktů na tyto firmy a možnost s nimi v budoucnu navázat spolupráci. Zároveň i my jsme se mohli těmto firmám prezentovat s tím, kdo jsme a čím se zabýváme.

V odpoledních hodinách proběhly workshopy na témata týkající se CRM, Email marketingu či správné prezentace společnosti na Youtube. Workshopy převážně vedli manažeři špičkových českých marketingových firem. Každá přednáška byla propojena se spousty příklady z praxe.

„Informace na těchto přednáškách jsou pro nás obzvlášť hodnotné, přicházíme do kontaktu s lidmi, kteří řeší stejné problémy a jsou na stejné vlně. Marketing se mění ze dne na den a je potřeba reagovat rychle, proto vítáme možnosti si poslechnout odborníky na dané téma,“ doplňuje Adam.

Jsme rádi, že i jakožto nově vzniklá agentura z malého regionu máme možnost se účastnit akcí tipu Marketing mix 2016. Pro naší agentury byla účast na této konference velkým přínosem a krokem dopředu.

 

Uložit odkaz do záložek.